Zadanie z fizyki, bardzo potrzebna odpowiedź :|
Elektron rozpędzany jest od prędkości zerowej na drodze d=0,10m napięciem U=40kW. Obliczyć: siłę F działającą na elektron, przyśpieszenie a elektronu, prędkość v elektronu, energię kinetyczną elektronu.
Masa elektronu 10 do -27potęgi ( sory że tak zapisane)
Bardzo proszę o rozwiązania wraz z obliczeniami

1

Odpowiedzi

2010-02-18T10:55:08+01:00
U = 40 kV=40000V
m = 10^-27
d=0,1m
q = 1,6 10^-19 ładunek elektronu

F=q*E
E=U/d
po podstawieniu mamy:
F=q*U/d=1,6*10^-19*40000/0,1=6,4*10^-14


Praca to sila razy droga
W = Fd
Energia kinetyczna elektronu na koncu odpowiada pracy wykonanej zatem
W=F*d=(m*v^2)/2=6,4*10^-14*0,1=6,4*10^-15
v=sqrt(2*F*d/m)=sqrt(2*6,4*10^-14/10^-27)=11,31*10^6m/s

czas w jakim elektron przebył drogę d
d = v * t
t=d/v
t=0,1/11,31*10^6=8,8*10^-9s

przyspieszenie
a=v/t=11,31*10^6/8,8*10^-9=1,28*10^15 m/s^2