Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T15:24:14+01:00
OBRONA TERYTORIALNA - wojskowa forma przygotowania
państwa do powszechnej obrony:
- wewnętrzna sprawa każdego państwa
- wynika z prawa państwa
- realizuje narodowe i sojusznicze zadania na rzecz wojsk własnych i NATO
- prowadzi działania ochronno-obronne i partyzanckie na terenie całego kraju
- bierze udział w działaniach ratowniczych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych
- żywiołowych realizacji zadań bierze udział miejscowa społeczność
Struktura obrony terytorialnej :
- organy kierowania i dowodzenia
- wojska
- obiekty i urządzenia infrastruktury obronnej kraju
2010-02-17T15:26:17+01:00
Obrona Terytorialna jest jednym z dwóch elementów często stosowanego podziału potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na siły obrony terytorialnej (OT), oraz siły operacyjne. Przy obecnie przyjętej nieagresywnej i defensywnej strategii, siły obrony terytorialnej przeważają nad siłami operacyjnymi.
Zadania
Siły obrony terytorialnej wykonują zadania z zakresu obrony powszechnej państwa, oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych. Ponadto, mogą one prowadzić działania bojowe oraz ratownicze. Zawsze jednak działania OT ograniczone są do terenu kraju. Poszczególne oddziały obrony terytorialnej mogą być w określonych przypadkach podporządkowane operacyjnie dowódcom sojuszniczym.
Struktura
Szefostwo Obrony Terytorialnej działa w strukturach Sztabu Generalnego WP. Jest to organ koncepcyjny, oraz organizacyjno-planistyczny. W dowództwach poszczególnych rodzajów sił zbrojnych działają wydziały obrony terytorialnej. Skład i struktura wojsk OT podporządkowane są podziałowi terytorialnemu państwa, wg. potrzeb poszczególnych rejonów.