Zad 1
w jaki sposób z pięciu trójek ułożyć działanie którego wynikiem będzie 5?
Zad 2
Usadź na ławce 4koleżanki: Kasię,Ulę Basię i Natalię. Pamiętaj, żę:
- Natalia nie chce siedzieć obok Basi,
-Ula nie chce siedzieć obok Kasi
-Basia nie chce siedzieć obok Kasi
Zapisz kolejno imiona dziewczynek
Zad 3 Czekolady włożono do 6 paczek w taki sposób, że każda zawierała ich inną liczbę, ale nie większą niż 6 Andrzej, Basia, Darek otrzymali po 2 paczki i okazało się że Andrzej ma 8 czekolad, Basia 9,Darek 4.Po ile czekolad było w każdej z 2 paczek Andrzeja, po ile każdej z 2 paczek basi, a po ile każdej z 2 paczek darka?
Zad 4 Prostokąt ma obwód 18cm. Jeśli jeden bok skrócimy o 1cm a drugi o 2c to otrzymamy kwadrat.
Oblicz długość i szerokość prostokąta
BARDZO PROSZE POMÓŻCIE! Z GÓRY DZIĘKUJE BARDZO

1

Odpowiedzi

2010-02-18T17:04:22+01:00
Zad 1.
3*3-3-3:3 = 9-3-1 = 5


Zad 2.
Ula ani Basia nie chce siedzieć koło Kasi, więc Kasia musi być na brzegu, a obok niej może być tylko Natalia. Natalia nie chce siedzieć obok Basi, więc Ula musi siedzieć obok Basi.

Basia, Ula, Natalia, Kasia lub Kasia, Natalia, Ula, Basia :)


Zad 3.
Y ≤ 6
y = 1,2,3,4,5,6
4 = 1+3 <<< jedyny sposób na otrzymanie 4
Zostaje 2,4,5,6
Potrzebujemy dwóch liczb, które dadzą sumy 8 i 9.
2+4 = 6 nie
2+5 = 7 nie
2+6 = 8 tak
4+5 = 9 tak
4+6 = 10 nie
5+6 = 11 nie

Więc sprawa jest jasna :)

Andrzej 2+6
Basia 4+5
Darek 1+3

Zad 4.
Kwadrat ma 4 boki równe, więc:
2a+2b = 18
a-1 = b-2
a = b-2+1
a = b-1
2*(b-1)+2b = 18
2b-2+2b = 18
4b = 18+2
4b = 20 /:4
b = 5
a = 5-1
a = 4

2*5+2*4 = 10+8 = 18 [cm]


1 5 1