Zad.51
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 5a + 10b – 15c =
b) 12x + 5xy + 8 a2 =
c) 5a2 + 15a + 20a3 =
d) 8a3 – 4a2 - 8a + 4 =
e) -3k – 6k3 – 18klm =
f) -0,25x – 0,75y – 1,5 =
g) 5a + 0,7a2 + 10 abc =
h) 10x4 + 50x2 – 100x3 =Zad.53
W wyrażeniu 4x – 20x wyłącz przed nawias.
a) x
b)4
c)4x
d)20
e)20x
f)-x
g)-4
h)-4x
i) -20
j) -20x

Proszę o pomoc.
Najlepiej z obliczeniami.
Będę wdzięczna

3

Odpowiedzi

2010-02-17T15:45:07+01:00
51
5(a+2b-3c)
4(3x+a2) +5xy
5a(a+3+4a2)
4( 2a3 – a2-2a+1)
3k(-1-2k2-6lm)
0,25( -x-3y-6)
5a(1+2bc) +0,7a2
10x(x3+5-10x2)


53
X(4-5)
4(x-5x)
4x(1-5)
20(0,2x-x)
20x(0,2-1)
-x( -4 +20)
-4(-x+ 5x)
-4x( -1+5)
-20(-0,2x+x)
-20x(-0,2 +1)
77 4 77
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T15:46:41+01:00
51.
a) 5a + 10b – 15c =5(a+2b-3c)
b) 12x + 5xy + 8 a² =x(12+5y)+8a²
c) 5a² + 15a + 20a³=5a(a+3+4a²)
d) 8a³– 4a² - 8a + 4 =4(2a³-a²-2a+1)
e) -3k – 6k³ – 18klm =-3k(1+2k²+6lm)
f) -0,25x – 0,75y – 1,5 =-0,25(x+3y+6)
g) 5a + 0,7a² + 10 abc =a(5+0,7a+10bc)
h) 10x⁴ + 50x² – 100x³=10x²(x²+5x-10x)Zad.53
W wyrażeniu 4x – 20x wyłącz przed nawias.
a)4x – 20x= x(4-20)
b)4x – 20x=4(x-5x)
c)4x – 20x=4x(1-5)
d)4x – 20x=20(1/5x-x)
e)4x – 20x=20x(1/5-1)
f)4x – 20x=-x(-4+20)
g)4x – 20x=-4(-x+5x)
h)4x – 20x=-4x(-1+5)
i) 4x – 20x=-20(-1/5x+x)
j) 4x – 20x=-20x(-1/5+1)
55 4 55
2010-02-17T15:49:57+01:00
Zad.51
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.

a) 5a + 10b – 15c =5(a+2b-3c)

b) 12x + 5xy + 8 a2 =x(12+5y)+8 a2

c) 5a2 + 15a + 20a3 =5a(a+3+4a2)

d) 8a3 – 4a2 - 8a + 4 = 4(2a3-a2-2a+1)

e) -3k – 6k3 – 18klm = -3k(1+2k2+6lm)

f) -0,25x – 0,75y – 1,5 =-0,25(x+3y+6)

g) 5a + 0,7a2 + 10 abc =a(5+0,7a+10bc)

h) 10x4 + 50x2 – 100x3 = 10x2(x2+5-10x)

Zad.53
W wyrażeniu 4x – 20x wyłącz przed nawias.
a) x
4x – 20x=x(4-20)

b)
4x – 20x=4(x-5x)

c)4x – 20x=4x(1-5)

d)4x – 20x=20(1/5x-x)

e) 4x – 20x=20x(1/5-1)

f) 4x – 20x=-x(-4+20)

g) 4x – 20x=-4(-x+5x)

h) 4x – 20x=-4x(-1+5)

i) 4x – 20x=-20(-1/5x+x)

j) 4x – 20x=-20x(-1/5+1)

38 3 38