Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie ....... .
W wyniku działalności lądolodu powstały formy takie jak : ......... , ........... i .......... . Krajobraz charakteryzuje się dobrze zachowanymi formami polodowcowymi to krajobraz ............ .
Występuje on w ............. części Polski . Na obszarze Żuław Wiślanych występują urodzajne gleby - ............. . Najpopularniejszą glebą strefową w Polsce , powstałą na piaskach i żwirach , jest ....... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:41:27+01:00
Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie narwii .
3 1 3