Odpowiedzi

2010-06-05T18:30:44+02:00
1. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901, a zmarł 28 maja 1981. Był kardynałem, arcybiskupem warszawskim i prymasem Polski. 25 września 1953 został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w ramach represji na ostatniej niezależnej od komunistów instytucji - Kościele Katolickim.

2. Plan sześcioletni dotyczył zmian jakie miały zajść w gospodarce. Zakładał on zwiększenie inwestycji, rozwój przemysłu ciężkiego i industrializację kraju na wzór radziecki.

3. Socrealizm to kierunek w sztuce, istniejący od 1934 w ZSRR, a później także w innych krajach socjalistycznych. Socrealizm przez komunistów uznawany był za jedyną możliwą metodę twórczości artystycznej.

4. Bolesław Bierut urodził się 18 kwietnia 1892, a zmarł 12 marca. Był polskim działaczem komunistycznym, agentem NKWD oraz przewodniczącym KRN. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej od 1947 do 1952.
27 4 27