SKALA
1.Turysta w ciągu 12 godzin przebył w górach trasę o długości 19,2 km. W jakiej skali miał mapę, jeżeli odległość na jego mapie wyniosła 48mm?
2..Długość wyspy Madagaskar, narysowanej w atlasie w skali 1: 40 000 000 wynosi 4 cm. Jaką w przybliżeniu długość ma ta wyspa w rzeczywistości? Wynik podaj w kilometrach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:05:32+01:00
1.
Chcąc wyznaczyć skalę mapy należy znaleźć iloraz długości przedstawionej na mapie, do rzeczywistej długości.
s = 48mm : 19,2km = 48mm : 19 200 000mm = 1 : 400000
Odp. Skala mapy wynosi 1:400 000.

2.
Chcąc wyznaczyć rzeczywistą długość wyspy należy skorzystać z zależności, że skala mapy wynosi:
s = x : r
gdzie:
s - skala mapy
x - długość odcinka na mapie
r - długość odcinka w rzeczywistości

Zatem długość odcinka w rzeczywistości wynosi:
r = x : s = 4cm : (1:40 000 000) = 4cm × 40 000 000 = 160 000 000cm = 1600km
Odp. Długość wyspy w rzeczywistości wynosi 1600km.