Mają być oblicznia i uzasadnienie!! dam naj!!
pilneZadanie1.

Mapę wykonano w skali1:2000000.Wynika z tego ,że 1cm na tej mapie odpowiada w terenie odległości: <obliczenia>
a)200m
b)2km
c)20km
d)200km

zadanie2.

Wskaż dwie pary prostokątów podobnych.
a)i tu jest prostokąt narysowany o wymiarach 2cm i 1,5cm
b)prostokąt 5dmv i 2,5dm
c)6cmi 4 cm
d)16cm i 18cm
e)24cm ,12cm
f)6cm,8cmzadanie3.

Dany jest trójkąt ABC i jego obraz w podobieństwie trójkąt
A prim,B prim ,C prim.Pierwszy ma boki długości 16cm,16cm,20cm.
drugi 4cm,4cm,5cm.
a)Wyznacz skalę podobieństwa
b)Wyznacz stosunek pola trójkąta A prim ,B prim,C prim do pola trójkąta ABC.


ZADANIE4.
trójką równoramienny o bokach 24cm,32cm i 24cm
zmniejszono w skali K.
Pole tego trójkata stanowi 0,16 pola trójkąta wyjściowego.
Jakie są wymiary otrzymanego trójkąta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T23:31:31+01:00
1.
1 cm odpowiada 2 000 000 cm = 20 000 m = 20 km

Po prostu w rzeczywistości jest 2000000 razy więcej, czyli np. 1 mm odpowiada 2000000 mm, czyli 2 km, a 1 dm - 2000000 dm = 200 km

2.
Podobnymi będą te, których stosunek boków będzie jednakowy.
Tak jest dla a) i f), bo
2:1,5 = 4:3 oraz 8:6=4:3
a także dla b) i e), bo
5:2,5=2:1 oraz 24:12 = 2:1
Należy uważać, czy podano takie same jednostki dla danego prostokąta, np. gdyby było w f) 24 cm i 12 mm, to nie miałby pary spośród pozostałych, bo proporcje wynosiłyby 24:1,2=20:1

3.
Skalą podobieństwa jest stosunek odpowiednich długości obrazu do długości przedmiotu. U nas 4:16 lub 5:20 czyli ¼.
Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, czyli w naszym przypadku ¼²=1/16 (pole obrazu jest 16 razy mniejsze)

4.
To zadanie należy rozwiązać odwrotnie do 3:
0,16 = K²
więc K = √0,16 = √(16/100) = √16/√100=4/10=2/5
Wymiary trójkąta mniejszego są 2/5 razy mniejsze od wyjściowego, czyli:
24*2/5 = 9,6cm, 32*2/5 = 12,8 cm oraz 9,6 cm
4 4 4