Zad 1:dlaczego ilość powietrza w oponach samochodowych latem winna być nieco mniejsza od ilość powietrza w tych oponach zimą?
zad 2:do czego służy sprężarka (no.w tzw.wspomaganych hamulcach pneumatycznych)?
zad 3:dlaczego butle z gazem (np.turystyczne zawierające propan-butan) nie powinny być przechowywane i użytkowane w zbyt wysokiej temperaturze?
zad 4:Zapewne obserwowałeś 0jak przebiega prażenie ,,pop-cornu''.Otoczka ziaren kukurydzy umieszczonych na gorącej patelni pęka i w następstwie tego pojawia się biała skrobia.Towarzyszą temu głośne ,,wybuchy''.Wyjaśnij to zjawisko korzystające z wiadomości zdobytych na dzisiejszej lekcji.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T09:17:59+01:00
Zad.1
Ponieważ ciśnienie powietrza wewnątrz zbiornika rośnie ze wzrostem jego temperatury, to w lecie takie samo ciśnienie wywierane jest wewnątrz opony przez mniejszą ilość
powietrza niż w zimie.
zad.2
Sprężarka służy do zwiększenia ciśnienia gazu w wyniku zwiększenia ilości gazu w zbiorniku.
zad.3
Wysoka temperatura otoczenia powoduje wzrost ciśnienia gazu znajdującego się wewnątrz butli, a to może być przyczyną uszkodzenia butli lub zaworu i groźnego wypadku.
zad.4
Ziarno kukurydzy pokryte jest z zewnątrz twardą, szczelną otoczką a jego wnętrze wypełnione jest
skrobią zawierającą¹ niewielką ilość wody. Podgrzewana wraz z ziarnem woda zamienia się w parę,która wytwarza wewnątrz ziarna ogromne ciśnienie. To ciśnienie powoduje rozerwanie otoczki i wyrzucenie na zewnątrz białej skrobi. Pękanie otoczki i wydobywająca się na zewnątrz para wodna jest źródłem słyszanych przez nas „wybuchów”.
43 4 43