2.Ustal wzory sumaryczne tlenków przy podanej wartościowości pierwiastka.
Cu[I],Al[III],Mn[VIII],Os[II],Ca[II],W[VI], Pb[IV], P[V]

4/50
Oblicz masę cząsteczkową.
a] HCl
b] Br2
c] O3
d] F2

5/51
Oblicz masę dwóch cząsteczek ozonu i trzech azotu
2 O3
3 N2


Proszę Was pomóżciee . xdd
Kto yrobi wszystko dostanie naj xd

2

Odpowiedzi

2010-02-17T16:11:57+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:13:47+01:00
1.Ustal wzory sumaryczne tlenków przy podanej wartościowości pierwiastka.
wiemy, że tlen w tlenkach jest II-wartościowy, więc:
Cu[I] Cu2O,
Al[III] Al2O3,
Mn[VIII] Mn2O7,
Os[II] OsO,
Ca[II] CaO,
W[VI] WO3,
Pb[IV] PbO2,
P[V] P4O10 (w tym przypadku tlenek fosforu V tworzy dimer, związek P2O5 nie istenieje, jest to tylko wzór empiryczny i nie odzwiercziedla prawdziwej struktury)

4/50
Oblicz masę cząsteczkową.
a] HCl = 1u + 35,5u = 36,5u
b] Br2 = 2 * 80u = 160u
c] O3 = 3* 16u = 48u
d] F2 = 2 * 19u = 38u

5/51
Oblicz masę dwóch cząsteczek ozonu i trzech azotu (o cząsteczkowa chodzi?)
2 O3 = 2 * 16u * 3 = 96u
3 N2 = 3 * 14u * 2 = 84u


Proszę Was pomóżciee . xdd
Kto yrobi wszystko dostanie naj xd
7 4 7