Odpowiedzi

2009-10-13T20:26:01+02:00
Trójkąt prostokątny o bokach 3 cm, 4 cm, 5 cm narysój w skali 3:1 i 1:2. Oblicz obwód tych trójkątów. pole i miary kątów.
w skali 1:1
Ob=3+4+5=12cm
obwod w skali 3:1

3-1
x-12
x=36cm
narysuj trojka prostokatny o bokach 9cm, 12cm,15cm
Ob=9+12=15=36cm

1:2

1-2
y-12
y=6cm

trojkat to 1,5cm, 2cm,2,5cm
1 1 1
2009-10-13T22:26:26+02:00
Rozwiązanie:
a=3 cm
b=4cm
c=5cm
W SKALI 3:1
a=9 cm
b=12cm
c=15cm
OBWÓD=a+b+c=9 +12+15=36 [cm]
POLE=(a+b)÷2=(9+12)÷2=21÷2=10,5[cm]
MIARY KĄTÓW:
Kąt CAB=90 STOPNI
Kąt ABC=30 stopni
Kąt BCA =60 stopni

W SKALI 1:2
a=1,5 cm
b=2 cm
c=2,5 cm
OBWÓD=a+b+c=1,5+2+2,5=6[cm]
POLE=(a+b)÷2=(1,5+2)÷2=3,5÷2=1,75
MIARY KĄTÓW:
Kąt CAB=90 STOPNI
Kąt ABC=30 stopni
Kąt BCA =60 stopni
1 5 1