Odpowiedzi

2013-12-17T16:50:41+01:00
W XVI w. Rzeczpospolita przezywała największy rozwój we wszystkich dziedzinach: terytorialnie-była jedną z największych państw miała znaczenie polityczne w Europie dynastia panująca miała koligacje rodzinne z innymi rodami panującymi rozwijała się prężnie gospodarka nastąpił rozkwit kultury i nauki(M.Rej, J. Kochanowski,M.Kopernik) powstały nowe dzieła sztuki dzięki przebywającym w kraju artystom akademia w Krakowie nauczała studentów z całej Europy panowała tolerancja religijna i stąd miano Złotego Wieku(dotąd Polsce nie udało się odzyskać takiej pozycji, jak miała wtedy)>1 1 1
2013-12-17T16:51:03+01:00
XVI  wiek został nazwany złotym wiekiem ponieważ w tym wieku nastąpił całkowity rozkwit kraju. Nastąpił radykalnie lepszy rozwój gospodarki. Polska zdobywała nowe tereny. Nastąpił również rozkwit kultury i sztuki. Powstawały nowe budowle, oraz powstawały nowe dzieła tworzone przez znanych artystów. Dlatego został on nazwany złotym wiekiem.