Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T16:14:27+01:00
W ogrodzie stał zielony parasol. Był już lekko wypłowiały ale nadal dobrze wszystkim służył, bo i ludziom i zwierzętom, a nawet sprzętom, które pod nim stały. W słoneczne dni
ludzie lubili siadać w jego cieniu, a gdy było pochmurno chowali się pod nim przed deszczem. Ptaki robiły sobie na nim przystanki, a stół i krzesła chętnie korzystały z jego ochrony przed spadającymi liśćmi. Wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że jest on pożytecznym przedmiotem. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby być mu wdzięcznym. Parasol, to parasol i już - myśleli. - Musi chronić przed deszczem i przed słońcem. Do tego w końcu służy. A jak ktoś komuś służy, to już chyba nie ma po co dziękować. Stary parasol cieszył się, że jest potrzebny, chociaż czasem było mu przykro, że nikt się nim nie interesuje. Pani domu często polerowała meble ogrodowe, pan domu troskliwie naprawiał najmniejsze uszkodzenie w płocie, dzieci
pilnowały, żeby leżaki były na noc składane, tylko żaden mieszkaniec domu
nie dbał specjalnie o parasol. Rozkładało się go na wiosnę i tak stał w ogrodzie aż do jesieni.

In dem Garten stand ein grünes Dach. Er war schon ein wenig verwaschen, aber immer noch gut zu allen gedient, denn die Menschen und Tiere, und auch die Einrichtung, die unter ihm wurde. An sonnigen Tagen gern Menschen in seinem Schatten, wenn es war bewölkt, sitzen sie und versteckte sich unter dem Regen. Bird hat es sich auf die Haltestellen, und ein Tisch und Stühle bereit, von ihrem Schutz gegen herabfallende Blätter profitieren. Alle waren auf die Tatsache, dass es ein nützliches Objekt zu gewöhnen. Und niemand kam auf die Spitze, um ihm dankbar sein. Regenschirm, Sonnenschirm, und es bereits - sie dachten. - Muss zum Schutz gegen Regen und Sonne. Um so am Ende tun sie dient. Und als jemand, jemand ist, dann sicherlich ist es nicht erforderlich zu danken. Old Dach freute sich, dass benötigt wird, obwohl er manchmal war traurig, daß niemand nicht an ihm interessiert. Herrin des Hauses oft polierten Möbeln, Herr des Hauses sorgfältig repariert den geringsten Schaden an den Zaun, sahen die Kinder, die Stühle in der Nacht gemacht wurden, aber keinen Wohnsitz in dem Haus nicht besonders über einen Regenschirm Pflege. Rozkładało es im Frühjahr und im Garten stand bis zum Herbst.