Prosiłbym o wytłumaczenie następujących pojęć:
-Odmiana rzeczownika
-Zaimki pytające
-Zdania pytające

Chodzi mi o napisanie wszystkiego na ten temat. Obchodzą mnie tylko Akkusativ i Dativ :) Jak by ktoś mógł to prosiłbym też o wytłumaczenie o co cho w tych przypadkach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:49:55+01:00
Odmiana rzeczownika

Do odmiany słabej w języku niemieckim należą w większości rzeczowniki rodzaju żeńskiego oraz niewielka ilość rzeczowników rodzaju męskiego. Charakterystyczną ich cechą jest posiadanie końcówki -n lub -en w liczbie mnogiej, a dla rzeczowników rodzaju męskiego także w liczbie pojedyńczej. Rzeczowniki odmiany słabej nie posiadają przegłosu (Umlaut) w liczbie mnogiej.

przypadek liczba pojedyńcza liczba mnoga
die Frau - kobieta
Nominativ
mianownik
die Frau
die Frauen
Genitiv
dopełniacz
der Frau der Frauen
Dativ
celownik der Frau den Frauen
Akkusativ
biernik die Frau die Frauen
przypadek liczba pojedyńcza liczba mniga
die Blume - kwiat
Nominativ
mianownik die Blume die Blumen
Genitiv
dopełniacz der Blume der Blumen
Dativ
celownik der Blume den Blumen
Akkusativ
biernik die Blume die Blumen

Tak jak powyższe przykłady odmieniają się prawie wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Wyjątek stanowią nieliczne rzeczowniki (jest ich około 30), ulegających odmianie mocnej. Do najpopularniejszych należą:

die Hand ręka
die Macht władza
die Kraft siła
die Stadt miasto
die Wand ściana
die Nacht noc
die Mutter matka
die Tochter córka

Więcej na temat rzeczownków rodzaju żeńskiego odmiany mocnej można dowiedzieć się w odpowiednim dziale.

Rzeczowniki rodzaju męskiego ulegające odmianie słabej końcówkę -n lub -en otrzymują zarówno w liczbie pojedyńczej (z wyjątkiem mianownika) jak i w liczbie mnogiej.

przypadek liczba pojedyńcza liczba mnoga
der Junge - chłopiec
Nominativ
mianownik der Junge die Jungen
Genitiv
dopełniacz des Jungen der Jungen
Dativ
celownik dem Jungen den Jungen
Akkusativ
biernik den Jungen die Jungen
przypadek liczba pojedyńcza liczba mnoga
der Student - student
Nominativ
mianownik der Student die Studenten
Genitiv
dopełniacz des Studenten der Studenten
Dativ
celownik dem Studenten den Studenten
Akkusativ
biernik den Studenten die Studenten


przykłady użycia w zdaniach:

Der Professor redet mit einem Studenten. Profesor rozmawia ze studentem.
Das Fahrrad des Jungen ist rot. Rower tego chłopca jest czerwony.


Zaimki pytające są to zaimki występujące na początku zdania pytającego. Najczęściej występującymi zaimkami pytającymi są:

wer kto
was co

Oba te zaimki odmieniają się przez przypadki, ale tylko w liczbie pojedyńczej:

wer was
Nominativ
mianownik wer? was?
Genitiv
dopełniacz wessen? wessen?
Dativ
celownik wem? -
Akkusativ
biernik wen? was?

A oto przykłady:

Wer interessiert sich für Fußball? Kto interesuje się piłką nożną?
Wessen Vater ist Polizist? Czyj ojciec jest policjantem?
Was kaufst du? Co kupujesz?
Wem gibst du die Blumen? Komu dasz te kwiaty?

Jeśli pytamy o konkretną rzecz lub osobę możemy także użyć odmieniającego się przez przypadki i rodzaje welcher (który) według wzoru odmiany rodzajnika określonego. W odpowiedzi na pytanie zadane z użyciem zaimka welcher (który) używany jest rodzajnik określony. Odmiana wygląda następująco:

rodzaj
męski rodzaj
żeński rodzaj
nijaki liczba
mnoga
Nominativ
mianownik welcher welche welches welche
Genitiv
dopełniacz welches+s welcher welches+s welcher
Dativ
celownik welchem welcher welchem welchen+n
Akkusativ
biernik welchen welche welches welche

Zastosowanie w zdaniach wygląda następująco:

Welchen Namen wählst du für deinen Hund? Które imię wybierzesz dla swojego psa?
Welcher Frau schenkst du das Geschenk? Której kobiecie podarujesz ten prezent?
Welches Kind ist deins? Które dziecko jest twoje?
Welchem Lehrer dankst du für die Hilfe? Któremu nauczycielowi dziękujesz za pomoc?
Welches Sternzeichen passt zu Ihnen? Który znak zodiaku do Państwa pasuje?

Gdy pytamy się o coś nieokreślonego, używamy zwrotu was für ein/eine? (jaki, jakiego rodzaju). Zwrot ten (a dokładnie mówiąc ostatni jego człon) odmienia się tak jak rodzajnik nieokreślony. W odpowiedzi także używamy rodzajnika nieokreślonego. Odmiana przez rodzaje wygląda tak:

rodzaj
męski rodzaj
żeński rodzaj
nijaki liczba
mnoga
was für ein was für eine was für ein was für

W przykładach należy przede wszystkim zwrócić uwagę na odmianę przez przypadki:

In was für einem Europa wollen wir leben? W jakiej Europie chcemy żyć?
In was für einer Welt lebst du? W jakim ty świecie żyjesz?
Was für ein Kind waren Sie? Jakim dzieckiem była Pani?
Was für Gedichte schreibt er? Jakie wiersze on pisze?
Was für ein Mensch bist du? Jakim jesteś człowiekiem?

Zdania pytające

W języku niemieckim istnieją dwa rodzaje zdań pytających:
- bez zaimka pytającego
- z zaimkiem pytającym

Pytania bez zaimka pytającego:
Czasownik stoi wówczas zawsze na pierwszym miejscu, a na tak postawione pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco lub przecząco. Np.:
Besucht ih uns heute? - Czy odwiedzicie nas dzisiaj?
- Ja, wir besuchen euch heute. - Tak odwiedzimu was dzisiaj.
- Nein, wir besuchen euch heute nicht. - Nie, nie odwiedzimy was dzisiaj.

Jeżeli w pytaniu występuje przeczenie, to zamiast "JA" w odpowiedzi, stosujemu "DOCH", np.:
Hast du diesen Film nicht gesehen? - Czy nie widziałeś tego film?
Doch, ich habe ihn gesehen. - Tak, widziałem go.
lub
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. - Nie, nie widziałem go.

Pytania z zaimkiem pytającym:
Na pierwszym miejscu stoi zawsze zaimek pytający, na drugim miejscu czasownik w formie osobowej i za nim podmiot. Jako zaimek pytający może występować: wo, woher, wie, wann, was, worauf, wohin, womit, woran, auf wen, itd.

Np.:
Was hast du gemacht? - Co zrobiłeś?
Wem muss du noch helfen? - Komu musisz jeszcze pomóc?

ZAPAMIĘTAJ!
- za zaimkiem pytającym może stać rzeczownik, np.:
Wessen Auto ist das? - Czyj to samochód?
- za zaimkiem pytającym może stać przysłówek, np.:
Wie viele Kinder hast du? - Ile masz dzieci?
3 3 3