1.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P,a obok zawierających fałszywe informacje-literę F.
a)Nadmiar wody jest usuwany z organizmu za pomocą skóry,nerek i płuc.
b)Zbędny produkt przemiany materii-mocznik-jest wydalany z organizmu tylko przez nerki.
c)Krew jest oczyszczana ze zbędnych substancji przez układ wydalniczy.
d)W wydalaniu nadmiaru soli mineralnych biorą udział:układ wydalniczy,układ oddechowy i skóra.
e)Niestrawione resztki pokarmu są wydalane przez układ wydalniczy.
f)Dzięki układowi oddechowemu pozbywamy się dwutlenku węgla.
2.Wyjaśnij na czym polega różnica między wydalaniem a defekacją.
3.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Mocz pierwotny to...
a)pierwszy mocz w życiu człowieka.
b)mocz chorego na zapalenie pęcherza moczowego.
c)mocz występujący w pęcherzyku moczowym.
d)mocz powstały po przesączeniu osocza krwi do torebki kłębuszka nerkowego.
4.Przeczytawszy tekst wykonaj polecenia.

Jedna z chorób układu wydalniczego polega na tworzeniu się kamieni nerkowych.Dwukrotnie częściej pojawia się ona u mężczyzn niż u kobiet.Tworzeniu się kamieni sprzyja zastój moczu.Dookoła złuszczonych nabłonków osadzają się złogi soli,które powstają w wyniku przyjmowania zbyt małej ilości płynów.

a)Napisz,której choroby układu wydalniczego dotyczy opis.
b)Wymień elementy układu wydalniczego,przez które kamienie są wydalane na zewnątrz organizmu.
c)Wyjaśnij,z czym wiąże się spadek ilości wydalanego moczu po długotrwałym wysiłku fizycznym.

1

Odpowiedzi

2015-03-11T21:32:06+01:00
Wszystkie odpowiedzi w załączniku. Pozdrawiam serdecznie, 24kruczek
24 4 24