Wyjaśnij pojęcie Mol atomów neonu.
Oblicz:a)masę cząsteczkową b) mase molową c)masę cząsteczki
Amoniaku NH3
Oblicz: a)ile cząsteczek O2 b) ile atomów zawiera 0,8 kg tlenu.
Oblicz masę pięciu moli cząsteczkek amoniaku Nh3
Oblicz ile cząsteczek dwutlenku siarki SO2 i ile atomów siarki i ile atomów tlenu zawiera 32g dwutlenku siarki SO2
Stosunek masowy miedzi do tlenu w tlenku miedzi wynosi 4:1.Ustall wzór tego tlenku miedzi.

We wszystkich obliczeniach wykorzystaj przybliżone masy atomowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:47:18+01:00
1. Mol atomów neonu - liczba atomów neonu, która podzielona przez liczbę avogadro (6,02 * 10^23) da 1 mol tego gazu

2. NH3
a) mNH3 = 14u + 3 * 1u = 17u - masa cząsteczkowa
b) M NH3 = m NH3 = 17 g/mol
c) 1u = 1,66 * 10^-27 kg
1u - 1,66 * 10^-27 kg
14u - x

x= 0,2324 * 10^-27 kg = 0,2324 * 10^-24 g

3.
m = 0,8 kg = 800g
MO2 = 32g/mol
NA = 6,02 * 10^23 1/mol
m/M = N / NA = 800g / 32g/mol = x / 6,02*10^23 1/mol
x = 150,5 * 10^23 = 1,505 * 10^25 cząsteczek
1 czaśteczka O2 zawiera 2 atomy więc
1,505 * 10^25 * 2 = 3,01 * 10^25 atomów

4. M NH3 = 14 g /mol
n = 5 moli
n = m/M ||*M
m = n*M = 5 moli * 14 g/mol = 70 g

5. m = 32g
NA = 6,02 * 10^23 1/mol
MSO2 = 64 g/mol

N/NA = m/M
N / 6,02*10^23 1/mol = 32g / 64 g/mol
N = (6,02 * 10^23 1/mol * 32g) / 64 g/mol = 3,01*10^23 cząsteczek
1 cząsteczka zawiera 2 atomu tlenu i jeden atom siarki
3,01 * 10^23 * 2 = 6,02 * 10^23 atomów tlenu
3,01 * 10^23 * 1 = 3,01 * 10^23 atomów siarki

6. mO = 16u, masa Cu musi być 4 razy większa więc wynosi 16*4 = 64 i jest równa masie atomowej jednego atomu Cu, więc wzór sumaryczny to CuO
1 5 1