Odpowiedzi

2009-10-13T20:42:44+02:00
W= 5kJ

Q₂= 20kJ

η= (W ÷ Q1) × 100%

Q₁= W + Q₂


η= [W ÷ (W + Q₂)] × 100% = [5÷ (5+25)] ×100%= 5÷25 ×100%= 20%
Odp. Sprawność silnika wynosi 20 %