Odpowiedzi

2009-04-14T19:25:29+02:00
Powietrze zanieczyszczane jest przez:
- spaliny samochodów
- dymy z kominów
- wyrzucanie śmieci co powoduje trującą substancje

Wody zanieczyszczane są przez:
- wlewanie różnych substancji do wody
- wyrzucanie śmieci do wody
2009-04-14T19:25:39+02:00
Zanieczyszczenia powietrza
- dwutlenek siarki
- tlenki azotu
- tlenek węgla
- dwutlenek węgla
- pyływęglowe
- wydobywanie i transport surowców
- motoryzacja
- wybuchy wulkanów

Zanieczyszczenia wody
- smary
- nawozy sztuczne
- ropa
- oleje
- bezyna
- ścieki
- odpadki spożywcze