Prosze, opiszcie mi własnymi zdaniami stacje drogi krzyżowej


A) Stacje 11 (Pan Jezus przybity do krzyża)
B)Stacje 12 (Pan Jezus umiera na krzyżu)
C) Stacje 13 (Pan Jezus zdjęty z krzyża)
D)Stacje 14 (Włożenie Pana Jezusa do grobu)

Prosze pilne nie z internetu ani z książeczki do nabożeństwa

Własnymi słowami
ok.10 zdań jedno

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:16:38+01:00
1. Stacja XI
Stuk młota, dźwięk wbijanych gwoździ, to odgłosy krzyżowania.Oprawcy przybijają Boga do krzyża. Ten dźwięk napawa mnie dreszczem, ale tak często zapominam Jezu że to ja przybijam Cię do krzyża. Każdy mój grzech to uderzenie młota, które przytwierdza Cię do krzyża. Przybijam Cię do krzyża swoim złem i obojętnością na los bliźnich
Panie Jezu, pomóż mi abym nigdy nie sprzeciwiał się Twojej świętej woli.
2. Stacja XII
Jezus umarł za nasze grzechy, dokonał dzieła odkupienia.Twoje umieranie Jezu nadal trwa. Umierasz w niewinnie mordowanych dzieciach i nienarodzonych, w niewinnie ginących w różnych stronach świata.
Ale chcesz wszystkich przyciągnąć do Siebie.Przyciągnij i mnie, abym nigdy nie buntował się przeciwko krzyżowi.Pozwól umrzeć i mnie, umrzeć dla moich grzechów, a żyć tylko dla Ciebie.
3. Stacja XIII
Martwe ciało Jezusa złożona na łonie Matki. jaki ogromny ból przeszywa Twoje serce Maryjo. W Twoim cierpieniu jest cierpienie wszystkich matek. Tak odpłacił Ci się świat za Twoją dobroć i miłość. Maryjo, przytul i mnie grzesznego, wyjednaj mi łaskę nawrócenia, naucz mnie być znakiem miłości dla innych.

4. Stacja XIV

Ciało Jezusa złożono w ciemnym grobie, postawiono straż.Smutny koniec? Nie, bo po Wielkim Piątku następuje wielkanocny poranek - Chrystus zwyciężył śmierć i nadal żyje. Zyje w każdym z nas.
Panie Jezu niech Twoje zmartwychwstanie da mi nadzieję że i ja kiedyś zmartwychwstanę, ta nadzieja pomoże mi unikać grzechów, pomoże mi kroczyć drogą do zbawienia.