Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T16:24:38+01:00
Grecy wielką wagę przywiązywali do sprawności fizycznej. Uważali bowiem, że jest ona równie ważna jak mądrość. Sport rozwijał nie tylko ciało, ale również kształtował pozytywne cechy charakteru- uczciwość i prawość, gdyż zawodnicy musieli ściśle przestrzegać przepisów. Sportem pasjonowano się jedynie z okazji świąt, ale również na co dzień. Na cześć bogów rozgrywano zawody sportowe, czyli igrzyska. Przybywali na nie zawodnicy z całej Grecji, a nawet dalekich krain. Największe znaczenie miały rozgrywane ku czci Zeusa igrzyska w Olimpii, miejscowości położonej w południowej Grecji, na półwyspie Peleoponez. Odbywały się one co cztery lata, a okres przerwy między nimi nazywano olimpiadą. Igrzyska odbywały się również w Nemei nad Przesmykiem Korynckim i w Delfach. Zawody sportowe rozgrywano według ściśle określonych zasad. Ich złamanie oznaczało świętokradztwo, czyli obrazę boga. Gdy zbliżały się igrzyska, w całej Grecji zawierano powszechny pokój(nikt nie miał prawa prowadzić działań wojennych). W zawodach uczestniczyli wyłącznie mężczyźni. Kobiety nie mogły zasiadać nawet na widownie. Igrzyska rozpoczynały się uroczystościami religijnymi ku czci Zeusa. Następnie rozgrywano konkurencje wchodzące w skład pięcioboju: bieg, skok w dal, rzut oszczepem dyskiem oraz zapasy. Szczególną popularnością cieszyły się wyścigi rydwanów. Zwycięzcy otrzymywali wieńce oliwne ze świętego gaju Zeusa. Przede wszystkim zyskiwali to czego pragnęli najbardziej- sławę. Rodzinne miasta obsypywały sportowców zaszczytami, na ich cześć układano pieśni, pisano o nich wiersze, a nawet wystawiano im posągi.
Współczesne igrzyska nazywamy olimpiadami. Istnieje wiele różnic pomiędzy nimi, a starożytnymi igrzyskami. Przykładem może być, iż współczesne olimpiady odbywają się w różnych państwach, a nie tylko i wyłącznie w Olimpii. Następną różnicą jest to, iż współczesne zawody rozpoczynają się zapaleniem znicza i defiladą. W olimpiadach biorą udział zarówno mężczyźni jak i kobiety. Powstało wiele nowych dyscyplin m.in. piłka nożna. Oprócz letnich rozgrywane są również co cztery lata olimpiady zimowe. Zmieniły się także nagrody. W dzisiejszych czasach zwycięzcy zamiast wieńców oliwnych otrzymują puchary i medale.
Pomimo wielu różnic starożytne igrzyska i współczesne olimpiady mają wspólne cechy np. odbywają się co cztery lata. W zawodach uczestniczą reprezentanci wielu państw. Następnym podobieństwem jest to, że istnieją podobne konkurencje pięcioboju. Nawiązaniem do starożytnych igrzysk jest znicz olimpijski, który zapala się od ognia przyniesionego przez sztafetę z Olimpii. Fajne??


Mam nadzieję że pomogłem ;)