Zad.1
Kwadrat ma bok długości 5 cm. Jakie jest pole kwadratu o boku trzy razy dłuższym . Ile razy pole większego kwadratu jest większe od polo mniejszego kwadratu?.
zad.2
Sześcian ma krawędź długości 12 cm. Jaka jest objętość sześcianu o krawędzi cztery razy krótszej? Ile razy objętość mniejszego sześcianu jest mniejsza od objętości większego sześcianu ?

kto pierwszy daje naj ;).
dzięki z góry ;p

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:28:00+01:00
Zad.1
Pkw.=5*5=25
dł.boku kwadratu większego=5*3=15
Pkw.większego=15*15=225

225÷25=9razy

zad.2
dł.krawędzi sześcianu=12 cm
dł.krawędzi sześcianu mniejszego=12cm÷4=3cm
Vsz.=12³=1728cm
Vsz.mniejszego=3³=27cm

1728÷27=64 razy ;))
7 4 7
2010-02-17T16:30:19+01:00
Zad1
pole mniejszego kwadratu:

p= 5²= 25

pole większego kwadratu:
bok= 5 × 3 = 15
p = 15²= 225

225 ÷ 25 = 9
Odp.: Pole większego kwadratu jest 9 razy większe od pola mniejszego kwadratu

zad2
krawędź sześcianu = 12
Vsz = 12³ = 1728 cm³

krawędź mniejszego sześcianu = 12÷ 4 = 3
Vsz = 3³ = 27 cm³

1728 ÷ 27 = 64
Odp.: Objętość mniejszego sześcianu jest 64 razy mniejsza niż większego
2 5 2
2010-02-17T16:33:33+01:00
Zad. 1
Dane:
a=5cm
(a to bok kwadratu)

P=a*a
P= 5cm*5cm
P=25cm2

Dane:
b=5cm*3= 15cm
(b to bok kwadratu)

P=b*b
P=15cm*15cm
P=225cm2

225cm2:25cm2=9
Pole większego kwadratu jest 9 razy wieksze niz pole malego kwadratu.

zad 2
Dane:
a= 12cm
(a to krawędź)

V=a*a*a
V=12cm*12cm*12cm
V=1728cm3

Dane:
b= 12cm:4=3cm
(b to krawędź)

V= b*b*b
V=3cm*3cm*3cm
V=27cm3

1728cm3:27cm3=64
Objętość mniejszego sześcianu jest 64 razy mniejsza niz objętość drugiego
1 5 1