Proszę mi przetłumaczyć te 7 zdań na język niemiecki:

W czasie ferii pojechałam pociągiem z mamą i siostrą do Warszawy na kilka dni. Przebywałyśmy w hotelu jedną dobę, gdzie uczestniczyłam w imprezie Maybelline. Zwiedzałyśmy miasto i robiłyśmy zdjęcia. Odwiedziłyśmy też rodzinę i zostałyśmy u niej 3 dni. Chodziłyśmy na spacery. Choć było zimno i mroźno, bardzo mi się podobało. Szczęśliwe i w dobrych humorach wróciłyśmy do domu.

Wszystko ma być w czasie przeszłym!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T12:24:57+01:00
In der Zeit der Ferien habe ich mit der Mama und der Schwester nach Warschau für ein paar Tage genommen. Wir legten eine Tag und Nacht in dem Hotel zurück, wo nahm ich an einer Veranstaltung Maybelline teil. Wir besichtigten eine Stadt und wir machten Fotos. Wir haben besucht auch die Familie und wir sind bei ihr geblieben die 3 Tage. Wir gingen für Spaziergänge. Obwohl es kalt und frostig war, gefiel es mir sehr. Glücklich und in den guten Humoren sind wir heimgekehrt.