Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:42:45+01:00
W każdym zadaniu musisz sprawdzać czy wyjdzie liczba ujemna czy dodatnia jesli obliczasz wartość bezwzględną

11.1

a) 3 - 2^(1/2)

b) 8+3* [5^(1/2)] - ( 8 -2 *[5^(1/2)] ) = 5*[5^(1/2)]

c) 3,5 + 2*(7/8) + 3*(1/2) - 2*(7/8) = 7

d) |11/2 - 11/2| = 0

e) |5- 3*[3^(1/2)]| * |5+ 3*[3^(1/2)]| = {-5+3*[3^(1/2)]}*{5+ 3*[3^(1/2)]} = -25 + 9*3 = 2

f) |2,5 + (15/8) | + | 15/8 - 20/8| = 2,5 +(15/8) - (15/8) +2,5 = 5


11.2
a)|3-|2-5|| = |3 - (5-2)| = |3-3| = 0

b) |1-|1-|1-4||| = |1-|1-(3)|| =|1-2|=1

c) |( 9*7)^(1/2) - (25*3)^(1/2) | = |( 63)^(1/2) - (75)^(1/2) |=5* ( 3)^(1/2) -3*( 7)^(1/2)

d) 2-( 3)^(1/2) +2 +( 3)^(1/2) = 4

e)5-( 3)^(1/2) +( 3)^(1/2) -1 = 4

f)
|2-(7)^(1/2)| = (7)^(1/2) -2

g) |3-(2)^(1/2)| = 3-(2)^(1/2)

h) prawdopodobnie brakuje tam potęgowania
jeśli by tam było takie cośpieriwastek (4 -2*(3)^(1/2))^(2)=|4 -2*(3)^(1/2)| = 4 -2*(3)^(1/2)

i)
{3-[2^(1/2)]}/{3-[2^(1/2)]} =1

j)
podobnie jak wyżej
{7-[7^(1/2)]}/{7-[7^(1/2)]} =1

k)
trzeba pamietak takie cos:)
3^(1/2) > 2^(1/2) > 1

{1-2^(1/2)+3^(1/2) }/{1-2^(1/2)+3^(1/2)}=1


l)
{4*[6^(1/2)]-2} / {2[6^(1/2)]-1} = (2 * {2[6^(1/2)]-1} )/{2[6^(1/2)]-1} =2 :)