Zad 1
z jakiej wysokości spadł na ziemie kamień, jeżeli czas spadku wynosi 4 sekundy??
Zad 2
koń biegnący na lonży o długosci 6 m pokonał dwa okrążenia w 2 minuty. z jaką biegł szybkością?
Zad 3
samochód jechał przez 15 minut z szybkością 80 km/h, a następnie przez 20 minut z szybkością 60 km/h. Oblicz średnią prędkość samochodu na całej trasie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T00:36:58+01:00
1.
t=4s
h=?
h=s
s=at²/2
a=g
g=10ms²
s=[10m/s² *(4s)²]/2 = 80m = h
Odp. Kamień spadł z wysokości 80m.

2.
t=2min
s=2*6=12[m]
v=?
v=s/t
v=6m/min
Opd. KoN biegł z szybkością 6m/min.

3.
t1=15min=0,25h
v1=80km/h
t2=20min= ⅓h ~ 0,33h
v2=60km/h

v=s/t => s=vt
s1=20km
s2=20km

v[śr]=sk/tk
sk-droga koncowa = s1+s2 = 40km
tk-czas koncowy = t1+t2 = 0,58h

v[śr]= 40km/0,58h ~ 69km/h
Odp. Średnia prędkość samochodu na tarsie wyniosła ok. 69km/h.
1 5 1