Boki równoległoboku mają 10 i 12 cm, a krótsza wysokość ma 6 cm. Oblicz drugą wysokość.Zapisz obliczenia.

Oblicz obw. czworokąta o wierzchołkach
A=(-2,1) B=(1,-5)C=(4,1)D=(1,3)
Jak nazywa się ten czworokąt?

W trapezie prostokątnym podstawy mają 12 cm i 6 cm, a dłuższe ramię ,a dł. 8 cm. Oblicz pole tego trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:40:29+01:00
1.|AB|= 12cm- dolna podst.
|CD| = 10 cm - górna podst. nie ma krótszej wysokości
2. trapez prostokątny
3. |AB|=12cm- dolna
|CD|=6 górna
|CB|=8- dł. ramię
potrzebujesz h, by obliczyć wzór: P= (|AB|+ |CD)/2 * h
oblicz h
|AB| - |CD|= |EB| czyli 12-6=6
z Twierdzenia Pitagorasa
|CE|2 + |EB|2= |CB|2
|CE|2 + 6*6 = 8*8
|CE|2= 64-36
|CE|2= 28
|CE|= 2pier 7
P= (12+6)/2 * 2pier 7= 9 * 2pier 7= 18pier7
2 3 2