1. ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 9 moli siarczku miedzi I?
2. Oblicz masowy stosunek stechiometryczny magnezu do tlenu w reakcji przebiegającej wg równania 2Mg + O2-----2MgO.
3. Ile moli sodu potrzeba do 5 moli siarczku sodu Na2S?

1

Odpowiedzi

2009-10-13T21:58:22+02:00
Zad 1.
2Cu + H₂S → Cu₂S + H₂
2mole --------- 1mol
x moli---------- 9moli

x= 9×2÷1=18 moli (Cu)

Zad 2.
2Mg + O₂-----2MgO
2mole-- 1mol
2×24g ---- 32g

48g:32g /÷16g
3:2 => st. masowy

3. Ile moli sodu potrzeba do 5 moli siarczku sodu Na2S?
2Na + H₂S → Na₂S + H₂
2mole --------- 1mol
xmoli----------- 5 moli

x = 2×5÷1= 10moli (Na)