Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:31:54+01:00
10x-y=4
y/x=7/4

10x-4=y
7x=4y

7x=4(10x-4)
7x=40x-16
7x-40x=-16
-33x=-16
x=¹⁶/₃₃

y=10×¹⁶/₃₃-4
y=²⁸/₃₃
spr.
10×¹⁶/₃₃-²⁸/₃₃=4
¹³²/₃₃=4
4=4
2010-02-17T16:36:16+01:00
10x-y = 4
y/x = 7/4

10x - y = 4
7y = 4x

y = 10x - 4
70x - 28 = 4x

y = 10x - 4
66x = 28

y = 10x - 4
x= 14/33

y = 140/33 - 132/33
x = 14/33

y = 8/33
x = 14/33
2010-02-17T16:55:23+01:00
10x-y=4
y\x=7\4

10x-4=y
10x-4/x=7/4

7x=4(10x-4)
7x=40x-16
16= 40x-7x
16=33x
x= 16/33

y=10*16/33-4
y=28/33