Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:34:56+01:00
2 przykłady wodorotlenków słabo rozpuszczających się w H20
Fe(oh)3
Pb(oh)4

i dwa przykłady zasad - napisz wzór sumaryczny i nazwij je
słownie

KOh zasada potasowa
NAoh zasada sodowa (wodorotlenek sodu)
1 5 1