Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się układ dwóch ciał o masach: m1= 2kg, m2= 4kg, jeśli kąt przechylenia równi wynosi 30⁰, a współczynnik tarcia o powierzchnię równi wynosi 0,2.
Początek zadania, rysunki pomocnicze w załączniku.
BARDZO PILNE!!! Proszę o szybkie rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T10:27:30+01:00
Witaj
dane:m1=2kg, m2=4kg, a=30*, f=0,2, g=10m/s2 = 10N/kg
szukane: a
-- siła napędowa układu=ciężar Q2 wiszącego swobodnie ciężarka m2
-- przeciwdziałająca ruchowi siła tarcia T ciężarka m1 na równi
-- przeciwdziałająca ruchowi siła zsuwająca F ciężarka m1 na równi
-- siła wypadkowa Fw nadająca przyspieszenie a całemu układowi
-- masa całego układu M

Q2 = m2*g = 4kg*10N/kg = 40N
T = m1*g*f*cos30* = 2kg*10N/kg*0,2*0,866 = 3,5N
F = m1*g*sin30* = 2kg*10N/kg*0,5 = 10N
Fw = Q2 - T - F = 40N - 3,5N - 10N = 26,5N
M = m1 + m2 = 2kg + 4kg = 6kg

a = Fw/M = 26,5N/6kg = 4,4m/s2

W razie pytań - pytaj.

................pozdrawiam

a =
10 4 10