Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T16:33:45+01:00
PRZYCZYNY UPADKU CESARSTWA ZACHODNIO - RZYMSKIEGO:
Słabość wewnętrzna Rzymu
Słabość armii rzymskiej
Od III w. n.e. coraz mniej zdobywczych wojen
Znaczna część ziem leżała odłogiem
Walki o władze między uzurpatorami
Częste zmiany na tronie
Psucie monety- zaniżano ilość złota
Atak wodza germańskiego Odoakera, który usunął Romulusa Augusta w 476r.
Na terenie Italii osiedliły się plemiona Longobardów.
13 3 13
2010-02-17T16:35:22+01:00
Pośrednimi przyczynami upadku republiki rzymskiej były:
1) walka pomiędzy ugrupowaniami popularów i optymarów
2) ogromne rozmiary państwa
3) powstanie ploretariatu, czyli bezrolnej grupy społecznej nie posiadającej nic prócz potomstwa
4) próba przeprowadzenia reform podjęta przez braci Grakchów (133-122 p.n.e.), która doprowadziła do bezpośredniej przyczyny czyli tak zwanej rewolucji Rzymskiej.
10 3 10
2010-02-17T16:36:38+01:00
-upadek autorytetu senatu
-pogorszenie się sytuacji materialnej
-powiększenie się szeregów biedoty
-zbytni wzrost terytorialny
-wzrost znaczenia dowódców wojskowych
-różnice majątkowe pomiędzy mieszkańcami Rzymu
-właściciele gospodarstw bankrutowali i przenosili się do miasta tworząc nową grupę społeczną (proletariat)
-powstawanie ogromnych majątków ziemskich zwanych latyfundiami
-ogólny chaos władzy państwowej powodował,ze coraz powszechniejsze stawało się przekonanie , że władze w Rzymie powinna przejąć silna jednostka.
15 4 15