Pomocy proszę

Oblicz objętość i pole powierzchni bryły powstałej w wyniku obrotu:
a) trójkąta równoramiennego o podstawie 10cm i ramieniu 13cm wokół podstawy,
b) kwadratu o boku 2cm wokół przekątnej,
c) rombu o przekątnych 6cm i 8cm wokół krótszej przekątnej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:12:46+01:00
A)
Pole podstawy= 13cmx13cm= 169cm kwadratowy
pole trojkata= 13cmx10cm:2=130cm:2=65cm kwadratowy
pole boczne= 169cm kwadratowy+65cmx2=169cm+130=199cm kwadratowy
v= 169cm+199cmx2=567cm sześcienny
a dalej nie wiem skoro b) i c)