0,09-0,045=
3/8(trzy ósme)-0,125=
2/7(dwie siódme) - 6 1/4(jedna czwarta)=
trzy piąte - dwie dziewiąte - jedna trzecia=
cztery siódme +2 i jedna trzecia - 0,04=
7 dwie piąte + dwie ósme + trzy drugie=
0,4-0,1+1,025=
7,5-6,3+2,4=
7,95 - 4 i jedna czwarta=
2,25 - 2,2 + jedna ósma=
0,75- jedna druga + trzy czwarte=
7 i dwie trzecie + 2 i jedna piąta - 0,85=
9,6 - dwie dziewiąte + cztery dziewiąte =
7 i dwie trzecie + 3 i jedna czwarta + 2 i jedna szósta=
8 i trzy czwarte - 5 i dwie siódme + 4.5=
3,8+6,5-4,3=

proszę o pomoc;) a i jeszcze pytanie jedno: czy można na tej stronie w jakiś sposób ''zrobic'' ułamek zwykły? jedna druga np.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:58:11+01:00
0,09-0,045=0,045
3/8-0,125=0,25
2/7-6 1/4=-5 27/28
3/5-2/9-1/3=2/45
4/7+2 1/3- 0,04=2 454/525
7 2/5+2/8+ 3/2=9 3/20
0,4- 0,1 + 1,025=1,325
7,5- 6,3+ 2,4=3,6
7,95- 4 1/4=3,7
2,25- 2,2+ 1/8=0,175
0,75- 1/2+ 3/4= 1
7 2/3+ 2 1/5- 0,85=9 1/60
9,6- 2/9+ 4/9=12,5
7 2/3+ 3 1/4+ 2 1/6=13 1/12
8 3/4- 5 2/7+ 4,5=7 27/28
3,8+ 6,5-4,3=6