Rysunki proszę wykonywać w programie graficznym (paint, Photoshop itp.)

Ćwiczenie 1

Półprosta AB jest prostopadła do BC oraz równoległa do półprostej BD i do półprostej CE.

a) Czy wynika stąd , że punkt D leży na półprostej AB?
b) Czy odcinek DE może być prostopadły do odcinka AB?

Ćwiczenie 2

Narysuj 3 proste ta, aby podzieliły one płaszczyznę na:

- 4 części
- 6 części
- 7 części

Ćwiczenie 3

Dane są 4 proste a,b,c,d. Wiadomo że 'A' jest prostopadłe do 'c' i 'b' jest prostopadłe do 'd'. Czy wynika to stąd, że proste c i d są równoległe?

Ćwiczenie 4

Zaznacz 3 niewspółliniowe punkty. Oznacz je literami A,B i C. Wyznacz konstrukcyjnie taki punkt D, aby spełnione warunki AB równoległa do CD i AD równoległa do BC.

ZADANIA KTÓRE WYMAGAJĄ RYSOWANIA NALEŻY NARYSOWAĆ W PROGRAMIE GRAFICZNYM. DAJE DUŻO PUNKTÓW!

1

Odpowiedzi

2010-02-17T20:58:41+01:00
Do 4 potrzebuje cyrkla a w Photoshop nie wiem czy taka opcja jest dlatego nie zrobiłem rozwiązania są w załącznikach
1 5 1