" WIELOKĄTY FOREMNE - OKRĘGI WPISANE I OPISANE "

Zadanie 1
Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 10 cm.

Zadanie 2
Oblicz długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku długości 5 cm.

Zadanie 3
Ile razy pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest większe od pola koła wpisanego w ten trójkąt ?
POMÓŻCIE ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:58:36+01:00
Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 10 cm.

r=2/3 h
h=a pierw z 3/2=5√3

r=2/3* 5√3=(10√3 )/3

2pir= 2*(10√3 )/3 pi=(20√3 )/3 pi cm

2

Oblicz długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku długości 5 cm.

r=1/3h
h=5 pier z 3 /2

r=1/3* 5pierwz 3 /2
r=5pierw z 3 /6

2pir=5 pierw z 3/3

3

opisane: 2/3r=a pierw z 3/3

pole=pi*r^2= 3a^2/9

wpisane=1/3 r=a [ierw z 3/6
pole= a^2/2

obliczamy ile razy pole opisanego jest wieksze od wpisanego

(3a^2)/9 / (a^2)/2= 6/9=2/3