Proszę o rozwiązanie kilku zadań z matematyki.

1.Liczbę 750 podzielono na trzy części w stosunku 2:3:5.Wyznacz każdą z tych części.
2.Obwód trójkąta wynosi 24cm.Stosunek długości jego boków jest równy 3:4:5.Wyznacz długości boków tego trójkąta
3.Pani Kasia przygotowała 3 litry płynu do mycia podłóg,który otrzymała mieszając wodę z koncentratem w stosunku 5:!.Ile litrów koncentratu zużyła?
4.Przygotowując zalewę do papryki mama miesza wodę,ocet i olej w stosunku 4:2:1.Ile musi użyć każdego składnika na przygotowanie 3,5 litra takiej zalewy?

2

Odpowiedzi

2010-02-17T16:44:06+01:00
1. 750: 10= 75
150:225:375

2. 24:12= 2
6:8:10

Boki trojkata wynosza: 6,8 i 10

3.
5+1=6l /:2
2,5+1/2 = 3l

pANI Kasia zuzyla 1/2l. koncentratu.

4. 7
3,5l:7 = 0,5

2:1:0,5

Mama zuzyje 2litrywody 1l octu i 0,5 litraoleju

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:02:54+01:00
Zad.1
750- liczba
2:3:5- stosunek części

2+3+5= 10

750:10= 75

1 liczba= 2*75=150
2 liczba= 3* 75= 225
3 liczba= 5* 75= 375

zad. 2
24cm- obw.
3:4:5- stosunek boków
3+4+5= 12
24cm:12= 2cm

1 bok= 3* 2= 6cm
2 bok= 4* 2= 8cm
3 bok= 5* 2= 10cm

zad. 3
3l- płyn
5:1- stosunek wody do koncentraty

5*1= 6
3l: 6= 0,5l
Odp: Zużyła 0,5 l koncentratu.

zad. 4
3,5l- zalewa
4:2:1- stosunek składników
4+2+1= 7

3,5l: 7= 0,5l

woda- 4* 0,5l= 2l
ocet- 2* 0,5l= 1l
olej- 1* 0,5l= 0,5l
2 5 2