1. Ciągnąc nitkę siłą o wartości 5 N, przesunięto pudełko o 2 m. Oblicz, jaką pracę wykonano.

2. Koń ciągnął wóz, działając na niego siłą o wartości 300 N, na drodze 100 m. Oblicz, jaką pracę wykonał koń.

3. Jaką pracę wykonasz przesuwając fotel na odległość 2 m, jeśli działasz na niego stałą siłą o wartości 300 N?

4. Jaką pracę należy wykonać, aby wyciągnąć 10 kg wody ze studni o głębokości 5 m.

5. Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5 m/s działając siłą o wartości 400 N. Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2 godzin?

2

Odpowiedzi

2010-02-17T16:47:57+01:00
1) f=5N s=2m wzór; W=F*s W= 5N*2m = 10J wykonano prace o wartosci 10J.

2) F= 300N s=100m W=300N*100m = 30000J koń wykonał pracę 30000J.

3) F=300N s=2m W=300N*2m = 600 J

4) 10 kg= 100N F=100N s=5m W= 100N*5m= 500J

5) wybacz ale nie wiem :P
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:49:54+01:00
1. W=F*r
W=5N*2m
W= 10J
Praca wynosi 10J
2. W= F*r
W= 300N*100m
W=30000J
3. W= F*r
W= 300N*2m
W=600J
4. W= F*r
F=m*g
F=10kg*10N/kg
F=100N
W=100N*5m
W=500J

3 4 3