Odpowiedzi

2010-02-17T17:54:45+01:00
Lądolody,podobnie jak lodowce górskie,niszczą podłoże,po którym się przemieszczają.Transportują też materiał skalny oraz osadzają go. Zazwyczaj formy powstałe w wyniku działalności lądolodów są najlepiej widoczne po ich ustąpieniu .W plejstocenie,nazywanym epoką lodowcową,znaczna część Europy ,Azji i Ameryki Północnej uległa zlodowaceniu. W holocenie na skutek ocieplenia klimatu ,lądolód ustąpił z tych terenów.Pozostałością po nim jest specyficzny krajobraz polodowcowy.Charakteryzuje się on dużą ilością jezior morenowych ,rynnowych,a także wytopiskowych (tzw.oczek).
Znajdują się tam również formy akumulacji lodowcowej:wzniesienia moreny czołowej oraz powierzchnia moreny dennej.Skutkiem akumulacyjnej działalności wód polodowcowych są piaszczyste sandry, a także długie i kręte wały,czyli ozy.Wody z topniejącego lądolodu zasilały ogromne rzeki,płynące niemal równolegle do jego czoła.W wyniku ich działalności powstały szerokie doliny,nazywane pradolinami.
:]
2 5 2