Na podstawie poniższych informacji, oblicz masę atomową azotu:

I. Azot występuje w postaci dwóch izotopów.
II. Liczba masowa pierwszego jest dwa razy większa od jego liczby atomowej.
III. Jądro drugiego izotopu zawiera jeden neutron więcej niż jądro pierwszego.
IV. Zawartość lżejszego izotopu wynosi 99,63%.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T12:18:26+01:00
Należy obliczyć średnią ważoną:
Masa atomowa azotu = m1 x X1 % + m2 x X2 % / 100%
m1- masa 1 izotopu = liczba atomowa odczytana z układu okresowego =7u x2 to liczba masowa wynosi 14u
m1=14u
m2- masa izotopu II =jeden neutron więcej to znaczy jego liczba masowa wynosi15.01u
% I izotopu = 99.63
% izotopu II 100% -99.63% = 0.37%
Wystarczy dane podstawić do wzoru
Mn= 14u x 99.63% + 15,01u x 0.37% / 100%
Mn=1394.82 u% + 5.5537u% /100%
Mn=14.o1u
6 4 6