Ułamki zwykłe zapisz w postaci dziesiętnej?
a) jedna druga,jedna piąta,dwie piąte,cztery piąte.
b) jedna czwarta,trzy czwarte,siedem dwudziestych piątych,siedem pięćdziesiątych
c) jedna ósma,trzy ósme,dwadzieścia jeden czterdziestych,sto sto dwudziestych piątych

!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-17T16:47:06+01:00
A) 1/2 = 0,5
1/5 = 0,2
2/5 = 0,4
4/5 = 0,8
b) 1/4 = 0,25
3/4 = 0,75
7/25 = 0,28
7/50 = 0,14
c) 1/8 = 0,125
3/8 = 0.375
21/40 = 0,525
100/125 = 0,8
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T16:50:07+01:00
A) 0.5 , 0.2 , 0.4 , 0.8 .
b) 0.25 , 0.75 , 0.28 , 0.14
c) 0.125 , 0.375 , 0.525 , 0.8
2010-02-17T17:03:02+01:00
Ułamki zwykłe zapisz w postaci dziesiętnej?
a) 0,5 ;0,2 ; 0,4 ; 0,8.
b) 0,25 ; 0,75; 0,28 ; 0,14
c) 0,125; 0,375 ; 0,525 ; 0,8