Odpowiedzi

2010-02-17T16:57:05+01:00
A)
3m+n=9 /-3m
2m-5n=-11

n = 9-3m
2m-5n=-11

podstawiamy:
2m-5*(9-3m) = -11
2m-45+15m = -11 /+45
17m = 34 /:2
m = 2

podstawiamy do pierwszego równ.aby uzyskać liczbę n
3m+n=9
m = 2
3*2 + n = 9
6 + n = 9 /-6
n = 3

Rozwiązanie
m = 2
n = 3


b)
4a-2=b
3a+7b=1,5
podstawiamy od razu pierwsze do drugiego
3a + 7*(4a-2) = 1,5
3a + 28a - 14 = 1,5 /+14
-25a = 15,5
a = -0,62
podstawiamy do pierwszego
4* (-0,62) - 2 = b
-2,48 - 2 = b
b = -4,48c)
5x=4-2y
4x=y=3 -> tu jest jakiś błąd, popraw to się obliczy :) nie mogą być dwa znaki "="d)
6x-3y=9
x+5y=-9,5

z drugiego wyciągamy x

x = -5y-9,5
6x-3y=9

6*(-5y-9,5) - 3y = 9
-30y - 57 - 3y = 9 /+57
-33 y = 66
-y = 2
y = -2
do
6x-3y=9 podstawiamy y = -2
6x - 3*(-2) = 9
6x +6 = 9 /-6
6x = 3
x = 0,5