Odpowiedzi

2010-02-19T22:24:27+01:00
Areometr służy do wyznaczania gęstości cieczy, w której jest on zanurzony. najprostszy aerometr to po prostu rurka (zasklepiona z jednego końca) w której jako obciążnik znajduje się jakieś ciało o dużej gęstości np. ołów lub rtęć. na ściankach rurki jest skala, która umożliwia sprawdzenie jak głęboko zanurzy się przyrząd. Areometr po zanurzeniu w cieczy pływa po jej powierzchni w pozycji pionowej. Głębokość na jaką się zanurza dolna część areometru wynika z różnicy między ciężarem areometru a ciężarem wypartej przez areometr cieczy. Znając masę i objętość areometru, na podstawie głębokości na jaką się zanurzył i w oparciu o prawo Archimedesa można w przybliżeniu obliczyć gęstość analizowanej cieczy.
Prawo archimedesa:
Siła wyporu działająca na ciało zanurzone w płynie jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało.
Fwyporu = ρpłynu ∙g ∙Vzanurzona; z tego
ρpłynu=Fwyporu/g ∙Vzanurzona

ρpłynu - gęstość płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało - [w układzie SI w kg/m3]
Vzanurzona – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w płynie (w układzie SI w m3)
g – przyspieszenie ziemskie [w układzie SI w m/s2]

1 4 1