Zad.1
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
zad.2
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi (II) (CuO)?
zad.3
Oblicz, ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 3 moli siarczku miedzi (I) (Cu2S) z miedzi i siarki.
zad.4
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząsteczkowego?
zad.5
Reakcja przebiega według równania:
2 Cu2O + C --> 4 Cu + CO2
Oblicz ile moli miedzi powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 11g dwutlenku węgla.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T17:00:45+01:00
Zad.1
4P+5O₂→2P₂O₅
4---5------2
0,1mola+0,125mola→0,05mola
1 mol-142g
0,05mol-7,1g
Odp. Powstanie 7,1g tlenku fosforu (V)

zad.2

2 Cu + O2 --> 2CuO
0,25 m - xg
2m - 32g

x = 4 g

zad.3

Reakcja przebiega wedlug równania:2Cu2 O+C--->4Cu+CO2

> Oblicz ile moli miedzi powstalo w reakcji jezeli rownoczesnie

> otrzymano 11 g dwutlenku wegla???

11g CO2 to jest 1/4 mola, to znaczy ze 1 mol miedzi powstal.

zad.4

S+O2--> SO2
1 mol S - 1 mol SO2
4*64=256g

a 5 nie umiem
3 3 3
2010-02-17T17:05:11+01:00
1)
4 P+ 5 O2 -->2 P2O5
4 mole P--- 2 mole P2O5
0,1 mol P --- 0,05 mol P2O5

1 mol P2O5 --- 142 g
0,05 mol---- 7,1 g
powstanie 7,1 g P2O5

2)
2 Cu + O2--> 2 CuO

2 mol Cu - 1 mol O2
0,25 mol Cu -- 0,125 mol O2
0,125*32=4g

3)
2 Cu + S --> Cu2S
3*32=96g

4)
S+O2--> SO2
1 mol S - 1 mol SO2
4*64=256g

5)
11/44=0,25 mol CO2
0,25*4=1
powstal 1 mol Cu

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:00:11+01:00
Zad.1
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?
Poprawny wzór na ten tlenek to P₄O₁₀. no, ale skoro w zadaniu jest tamten, to:
M(P₂O₅)=2*31+5*16=142 g/mol
4P + 5O₂ → 2P₂O₅
4mole-------2 mole
4mole------284g
0,1mola-----x
x=7,1g

zad.2
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi (II) (CuO)?

2Cu + O₂ → 2CuO
2mole-1mol
2mole----32g
0,25mola--x
x=4g

zad.3
Oblicz, ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 3 moli siarczku miedzi (I) (Cu2S) z miedzi i siarki.

S + 2Cu → Cu₂S
1mol------1mol
32g-------1mol
x----------3mole
x=96g

zad.4
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząsteczkowego?
M( SO₂)=32+2*16=64g/mol
S + O₂ → SO₂
....1mol---1mol
....1mol----64g
....4mole----x
x=256g

zad.5
Reakcja przebiega według równania:
2 Cu2O + C --> 4 Cu + CO2
Oblicz ile moli miedzi powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 11g dwutlenku węgla.

M(CO₂)=12+2*16=44 g/mol

2Cu₂O + C → 4Cu + CO₂
................4mole---1mol
................4mole---44g
................x---------11g
x=1mol
8 3 8