1. Oblicz który z alkoholi: metanol czy etanol zawiera wiekszy procent masowy węgla.
2. oblicz zawartość procentową węgla w:
a) glicerynie
b) glikolu etylenowym
3. Ułóż równania dysocjacji jonowej:
a) kwasu mrówkowego, mrówczanu sodu
b) kwasu octowego, octanu wapnia
c) kwasu propinowego, propionianu potasu
4. zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego:
a) kwasu mrówkowego
b) kwasu octowego
c) kwasu propinowego
c) Kwasu masłowego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:33:24+01:00
1. metanol
M CH3OH=12+3+16+1=32g/mol
100%--------32g
x%----------12g
-----------------
x=37,5% C

etanol
M C2H5OH=12*2+5+16+1=46g/mol

100%---------46g
x%------------24g
------------------
x=52,17% C
odp. wiekszy procent masowy wegla zawiera etanol.
2.
a) M C3H5(OH)3=12*3+5+3+16*3=92g/mol

100%--------92g
X%----------36g
------------------
x=39,13% <---zawartość procentowa węgla w glicerynie

b) M C2H4(OH)2= 12*2+4+16*2+2=62g/mol

100%------62g
x%--------24g
----------------
X=38,71% <--- zawartość procentowa węgla glikolu etylowym
3.
a)
kw.mrówkowy
HCOOH +H2O ----> H+ + HCOO-
mrówczn sodu
HCOONa + H2O ---> Na+ + HCOO-
b)
kw.octowy
CH3COOH + H2O ----> CH3COO- + H+
octan wapnia
(CH3COO)2Ca + H2O ---> 2CH3COO- + Ca 2+
c)
kw.propionowy
C2H5COOH + H2O ---> C2H5COO- + H+
propionian potasu
C2H5COOK + H2O ---> C2H5COO- + K+
4.
a) 2HCOOH +O2 ---> 2CO2 + 2H2O
b)CH3COOH +2O2 ---> 2CO2 + 2H2O
c)C2H5COOH + 9/2O2 ---> 3CO2 + 3H2O
d)C3H7COOH +10 O2 ------> 4CO2 + 4H2O

liczę na naj pozdr;)
1 5 1