Określ do jakiego typu zaliczają się reakcje przedstawione poniższymi równaniami.(czyli reakcja, np. wymiany.)
Dobierz współczynniki stechiometryczne. Wskaż substraty i produkty.

a)CaCO₃---> CaO+CO₂
b)Cr + H₂S---> Cr₂S₃ + H₂
c)KClO₃---> KCl + O₂

1

Odpowiedzi

2010-02-17T20:31:17+01:00
A)CaCO₃---> CaO+CO₂
b)2Cr + 3H₂S---> Cr₂S₃ + 3H₂
c)2KClO₃---> 2KCl + 3O₂


a) rozkład(analiza)
substraty: CaCO₃
produkty: CaO i CO₂

b) wymiana
substraty: Cr i H₂S
produkty: Cr₂S₃ i H₂

c) rozkład(analiza)
substraty: KClO₃
produkty: KCl i O₂

14 3 14