Odpowiedzi

2010-02-17T17:21:55+01:00

f(x ) = [mx + 2] / [x -2]
A = (2;3)
Coś jest nie tak. Ta funkcja nie jest określona dla x = 2
albo źle odczytałem opis funkcji f ?
Można odczytać też następująco
f(x) = mx + (2/x) - 2
lub
f(x) = mx + 2/(x - 2)

Niech f(x) = mx +( 2/x) - 2
wtedy mamy
3 = 2m + 2/2 - 2
3 = 2m + 1 -2
3 = 2m - 1
2m = 3+1 = 4
m = 2
Mamy zatem
f(x) = 2x + (2/x) - 2 dla x ≠ 0
0 = 2x + (2/x) - 2
0 = (2x²)/ x + 2/x - (2x)/x
[2x² -2x + 2]/ x = 0 <=> 2x² -2x + 2 = 0
Δ = (-2)² -4*2*2 = 4 - 16 = -12 < 0
Równanie nie ma rozwiązań czyli funkcja nie ma miejsca zerowego.