Zad 43
do kolby stożkowej z tlenem wprowadzono na łyżeczce do spalań rozżarzony w płomieniu palnika pył glinowy. wykonaj poniższe polecenia
a) uzupełnij shcemat doświadzenia,wpisując nazwy substratów.
Obserwacje: Glin pali się w tlenieoślepiającym płomieniem. W wyniku reakcji chemicznej w kolbie powstała biała substancja.
b)napisz słownie przebieg reakcji chemicznej,wskaż substraty i produkty. sformułuj wniosek.

1

Odpowiedzi

A) substraty: tlen, glin
b) reakcja syntezy:
glin + tlen → tlenek glinu
Wniosek: W wyniku spalenia glinu powstał tlenek glinu. Albo: W wyniku utlenienia glinu otrzymano tlenek glinu. etc
421 4 421