Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:14:08+01:00
Stolicą cesarstwa wschodniorzymskiego zwanego także Bizantyjskim był konstantynopol . dzięki korzystnemu położeniu miasto stało sie głównym ośrodkiem handlu ówczesnego świata . Bizancjum przetrwało najazdy barbarzyńców , a za panowania Justyniana 1 odbudowało swą potęgę. Bizantyjczycy ocalili wiele ludzi z dorobku kultury antycznej. przyczylini się fo rozwoju malarstwa ikonowego oraz architektury . przykładem kunsztu bizantyjskich budowniczych jest Kościół mądrości bożej W kONSTANTYNOPOLU. Najwyższym dostojnikiem Kościoła wschodniego był patriarcha Konstantynopola . podlegający mu biskupi nie uznawali władzy papieża . najważniejsze decyzje w prawach religijnych podejmował jednak cesarz bizantyjski .!
3 1 3