Zad. 1
W sklepie było 80 kg maki i 120 kg cukru.Oblicz stosunek ilości mąki do ilości cukru i stosunek ilości cukru do ilości mąki.
Zad. 2
Przedstaw w prostrzej postaci stosunki danych liczb.
A) Jedna cała 1/3 :dwie całe i 1/5
B)18/15:13/5
c)2,5:7,5


Prosze o Pomoc !
Jak najszybciej ; ****

2

Odpowiedzi

2010-02-17T17:10:08+01:00
Zad 1.

80 : 120 |:40
2 : 3 -> stosunek mąki do cukru
3 : 2 -> stosunek cukru do mąki.

Zad 2.
A) 1⅓ : 2⅕
4/3 : 11/5 | * 15
20 : 33
B) 18/15 :13/5 | * 15
18 : 39 | :3
6 : 13
c) 2,5 : 7,5 | :2,5
1 : 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:14:00+01:00
Zad.1
stosunek ilości mąki do ilości cukru 80kg:120kg = 80/120= 2/3= 2:3
stosunek ilości cukru do ilości mąki 120kg:80kg = 120/80 = 3/2 = 3:2
Zad.2
a)
1⅓ : 2¹/₅ = ⁴/₃ : ¹¹/₅ = ⁴/₃*⁵/₁₁ = ²⁰/₃₃ = 20:33
b)¹⁸/₁₅ : ¹³/₅ = ¹⁸/₁₅ * ⁵/₁₃ = ¹⁸/₃₉ = 18:39 = 6:13
{skracamy 15 i 5 przez 5 i dzielimy przez 3}
c)2,5:7,5 = 25:75 = 1:3 {dzielimy przez 25}