1 podane czasteczki zapisz za pomoca wzerow elektronowych okresl rodzaj wiazania w czasteczce

MgCl 2 <-male
HCl
K2 <-male S mniej wiecej tak K2S

2 napisz symbole jonów zBozonych z:
a) 20 protonów i 18 elektr
b) 16 prot 18 elektr

wzór sumaryczny powstakly w poBaczeniu jonów to :


Prosze O POmoc ;***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T22:23:35+02:00