Odpowiedzi

2009-10-13T22:11:04+02:00
Tkanka zwierzęca pełniąca funkcję ochronną. zbudowana jest z komórek, które mogą mieć różne kształty. Dzieli się na nabłonek jednowarstwowy i wielowarstwowy. nabłonki dzielimy także na funcje, które pełnią: okrywający, wyściełający, gruczołowy i zmysłowy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T22:19:05+02:00
Tkanka nabłonkowa jest jedną z podstawowych tkanek zwierzęcych.
Dzieli się je ze względu na ich budowę i pełnione funkcje. Wyróżnia się zatem:
* nabłonek wielowarstwowy
* nabłonek jednowarstwowy.
Komórki tkanki nabłonkowej stanowią główną masę nabłonka, a ilość substancji międzykomórkowej między nimi jest minimalna.Ściśle przylegają do leżącej poniżej błony podstawnej lub otaczającej substancji pozakomórkowej.Komórki nabłonka połączone są specjalnymi złączami - desmosomami, a czasem granica między nimi całkiem zanika i powstaje tzw. syncycjum.Komórki przylegają do siebie ściśle dzięki mechanizmom łączącym cytoszkielety sąsiadujących komórek.Nabłonek pełni przede wszystkim funkcję ochronną, ale w związku z faktem, że jego komórki wytwarzają całą gamę dodatkowych tworów komórkowych, jak mikrokosmki, rzęski, wici, włoski itp., pełni też wiele innych funkcji, między innymi bierze udział we wchłanianiu pokarmu, chroni przed inwazją mikroorganizmów, bierze udział w wymianie gazów i wydalaniu.

Występowanie tkanki nabłonkowej:
- pokrywa całą powierzchnię zewnętrzną organizmu,
- wyściela wszystkie kanały i jamy narządów wewnętrznych, jak żołądka, jelita, pęcherza moczowego itp.
2009-10-13T22:20:53+02:00
Nabłonek pokrywająco- wyściełający.
Występuje: Tworzy zewnętrzną warstwę skóry, wyściela przewód pokarmowy i oddechowy, naczynia krwionośne, drogi moczowe, drogi płciowe.
Charakterystyka:Oddziela środowisko zewnętrzne od wnętrza ciała lub narządu, chroni przed wnikaniem drobnoustrojów, urazami, szkodliwymi substancjami chemicznymi; uczestniczy w regulacji temperatury ciała oraz gospodarką wody i solami mineralnymi; jego wytworami są m.in. paznokcie, włosy.

Nabłonek zmysłowy
Występowanie: wchodzi w skład receptorów zmysłowych (np. siatkówka oka)
Charakterystyka: uczestniczy w odbieraniu zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym organizmu.

Nabłonek gruczołowy
Występuje: tworzy gruczoły wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego.
Charakterystyka: uczestniczy w wytwarzaniu i usuwani na powierzchnię ciała lub do wnętrza narządów wydalin wydzielin, np. potu, śluzu łoju czy wody.

Nabłonek rozrodczy
Występuje: w gruczołach rozrodczych.
Charakterystyka: bierze udział wytwarzaniu gamet (komórek jajowych i plemników).

1 1 1